De Europese wetgeving

Een bullbar is een constructie aan de voorkant van personenauto`s (waaronder terreinwagens) en bestelwagens. Een bullbar is oorspronkelijk bedoeld als bescherming tegen aanrijdingen met wilde dieren. In Nederland heeft de bullbar voor die functie weinig nut. Wel is het zo dat een bullbar kan zorgen voor ernstig letsel bij het aanrijden van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers.

Sinds 24 mei 2008 gelden er Europese regels voor bullbars. Kort samengevat komt het op het volgende neer: een auto met bullbar mag niet méér letsel veroorzaken dan een auto zonder bullbar.

Bullbars behoren niet altijd tot de standaarduitrusting van een auto. Er zijn ook bullbars verkrijgbaar voor montage achteraf zoals we die bij VGV Inox aanbieden. Ook deze achteraf gemonteerde bullbars moeten uiteraard aan deze strenge veiligheidseisen gaan voldoen. Een typegoedkeuring geldt alleen voor de automodellen waarop hij is getest.

Voor alle nieuwe auto’s met bullbar geldt dat zij alleen op kenteken mogen worden gezet als zij aan de nieuwe eisen voldoen. Bovendien is het strafbaar om nieuwe auto’s met bullbar of afzonderlijke bullbars te verkopen die niet aan de nieuwe eisen voldoen.

Auto’s mogen alleen een bullbar hebben als die een EG-typegoedkeuringsmerk heeft dat hoort bij dat type auto. Volgens de nieuwe regels moeten bullbars voor personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3,5 ton voldoen aan testvereisten. Aangetoond moet worden dat zij dusdanig zijn ontworpen dat de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt verbeterd en dat het aantal verwondingen wordt verminderd.

De pushbar`s van VGV Inox waar CE/EU certificaat achter staat voldoen aan deze Europese wetgeving.

Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2007/06/01/bullbar-aan-banden